http://deejayfred.nl/
kuidas paigaldada kõnniteekivi
kuidas kaunistada torti
eesti vanasõnad ja kõnekäänud
maxima nõmme tee
tõlgi veebileht
novita eesti
zip code võru
sights in estonia
estonia termide sauna- ja basseinikeskus
kuulutused õhtuleht

Eesti Keele Sihtasutus
The dictionary reveals the archaic Võru dialect, that was spoken in the eastern part of Võru county in the second half of the 19th and in the first half of the 20th century. The dictionary contains approximately 10,000 entries with usage examples. The dictionary has been compiled mainly on the basis of manuscript collections, compiled by Hella Keem, a dialect collector and linguist
võro-eesti-võro sõnaraamat
Võrokiilsit sõnno lövveti „Vanapärase võru murde sõnaraamatust”, sõnaraamadu tegijide hindä keeletiidmisest ja raamatust „Kuiss vanal Võromaal eleti”. Hulga tarvilikku teedüst anniq viil „Väikene murdesõnastik”, „Eesti murrete sõnaraamat” ja Eesti Keele Instituudi murdõkartoteek. Mõistidõ jaos, mil olõ-õi võro keelen inne umma eräle sõnna olnuq, om harva ka
ErilinE murdEraamat
"Vanapärase Võru murde sõnaraamatus" kajastub arhailine ja ehe Võru murdekeel, mida kõneldi Võrumaa idaosas XIX sajandi teisel poolel ja XX sajandi esimesel poolel. Sõnaraamatus on ligi 10 000 märksõna. Sõnaraamat on koostatud tuntud murdekoguja ning -uurija Hella Keema peamiselt käsikirjaliste kogude põhjal. Põliste võrumaalaste sõnavara Rõuge, Vastseliina ja Setumaa 35
Vanapärase Võru murde sõnaraamat - Apollo ENG
Eesti õigekeelsussõnaraamat (ÕS) on Eesti Keele Instituudi koostatav sõnaraamat, mis on Eesti Vabariigi valitsuse määrusega kirjakeele normi alus. Ametlikus suhtluses jm keelekasutuses on oluline järgida keelenorme. Igapäevasuhtluses on ÕS ja teisedki normiallikad mõeldud inimestele, kes soovivad järgida hea keelekasutuse tava.
Vanapärase Võru murde sõnaraamat - Apollo ENG
VANAPÄRASE VÕRU MURDE SÕNARAAMAT Rõuge, Vastseliina, Setu Koostanud Inge Käsi Toimetanud Helmi Neetar Eesti Keele Sihtasutus Tallinn 2011 VVõru sõnaraamat.indd 3õru sõnaraamat.indd 3 99/22/2011 9:36:20 PM/22/2011 9:36:20 PM. Sõnaraamatu väljaandmist on toetanud Riiklik programm „Lõunaeesti keel ja kultuur “ 2000-2005 ja Kultuuriministeerium ISBN 978-9985-79 …
Vanapärase Võru murde sõnaraamat – Wikipedia
On ilmunud „Vanapärase Võru murde sõnaraamat”, mille on koostanud Eesti Keele Instituudi teadur Inge Käsi. Raa-matut avamatagi on selge, et selle on andnud välja Tallinnas asuv instituut, sest Võru Instituut käsitleb Võru mur-ret eraldi keelena. Neil on ilmunud ka Sulev Iva „Võro-eesti synaraamat” um- bes 15000 sõnaga. „Vanapärase Võru murde sõnaraamatus” on ligi 10000
Noppeid võru keelest - Kalev Kalkun
Võrokiilsit sõnno lövveti „Vanapärase võru murde sõnaraamatust”, sõnaraamadu tegijide hindä keeletiidmisest ja raamatust „Kuiss vanal Võromaal eleti”. Hulga tarvilikku teedüst anniq viil „Väikene murdesõnastik”, „Eesti murrete sõnaraamat” ja Eesti Keele Instituudi murdõkartoteek. Mõistidõ jaos, mil olõ-õi võro keelen inne umma eräle sõnna olnuq, om harva ka
ETIS - Vanapärase Võru murde sõnaraamat
"Vanapärase Võru murde sõnaraamatus" kajastub arhailine ja ehe Võru murdekeel, mida kõneldi Võrumaa idaosas XIX sajandi teisel poolel ja XX sajandi esimesel poolel. Sõnaraamatus on ligi 10 000 märksõna. Sõnaraamat on koostatud tuntud murdekoguja ning -uur
võro-eesti-võro sõnaraamat
Sõnaraamat on koostatud tuntud murdekoguja ning -uurija Hella Keema peamiselt käsikirjaliste kogude põhjal. Põliste võrumaalaste sõnavara Rõuge, Vastseliina ja Setumaa 35 külast on kirja pandud aastatel 1963-1986. Võru murde idarühma alasid tutvustab Evar Saare kaart. "Vanapärase Võru murde sõnaraamat" on tähiseks eesti keele ja kultuuriloos, milles Võru murdekeel on

 

  

 

 

 

 

DJ Fred voor uw Feest & Partijen      


  
Kijk eens op website 

www.zangeresjosewolters.nl


 

Dit wordt dus voor u een gezellige & geslaagde dag met professioneel apparatuur.
 
U vraagt en wij zorgen voor een onvergetelijke dag of avond.
 
 
Tarieven & Informatie kunnen altijd vrijblijvend worden opgevraagd.