http://deejayfred.nl/
jan uuspõld isa
verkkokauppa eesti
nõmme linnaosa elanike arv
kes mis kus peatoimetaja
eesti andmesidevõrk
kuidas koostada pakkumist
aia 31 jõgeva
eesti keskmine palk 2017 neto
põlva kalmistu plaan
rõuge raamatukogu

EKI keelenõuanne tsitaatsõnade sõnaraamat
– „Eesti slängi sõnaraamat“ (2003) annab sellele kaks tähendust: 1) algses tähenduses: lõdvestuma, tantsupeol tantsimise vahepeal v pärast tantsimist puhkama, ennast jahutama; 2) lahedalt, mõnusasti, rahulikult v muretult aega veetma; lõõgastuma; naudisklema; mõnulema; niisama meeldivalt olema (midagi erilist tegemata).
Tsitaatsõnad - Just
Kategooria: Eesti keel mõistete sõnaraamat. Öeldistäide e. predikatiiv – verbist olema sõltuv käändsõnafraas nimetavas või osastavas käändes, mis näita, kes, mis või missugune on alusega tähistatu, nt. Peeter on õpetaja, Kass on koduloom, Taevas on …
[EKSS] "Eesti keele seletav sõnaraamat" 2009
Nimede, tsitaatsõnade, tähtede, täheühendite, sõnaosade puhul SIDEKRIIPS (Kreutzwaldi- nimeline/ aga Fr.R.Kreutzwaldi nimeline, show-maiguline, T-kujuline, TÜ-aegne, lik-liiteline) Number SIDEKRIIPSUGA või ILMA, va l-täht, mis sarnaneb 1-ga (15kohaline …
[EKSS] Eessõna tsitaatsõnade sõnaraamat
– „Eesti slängi sõnaraamat“ (2003) annab sellele kaks tähendust: 1) algses tähenduses: lõdvestuma, tantsupeol tantsimise vahepeal v pärast tantsimist puhkama, ennast jahutama; 2) lahedalt, mõnusasti, rahulikult v muretult aega veetma; lõõgastuma; naudisklema; mõnulema; niisama meeldivalt olema (midagi erilist tegemata).
Eesti keel - Ö tähega algavad mõisted | Sõnu seletav sõnastik
Seletav sõnaraamat; Ametniku soovitussõnastik; Võõrsõnade leksikon; E-keelenõu; Muid kasulikke linke; Keelenõuannete kogu. tagasi. Veel paar sõna ülakoma kasutusest Tsitaatsõnade käänamine Tsitaatsõna vormistatakse kursiivis ja käänatakse alati ülakomaga, seda ära jätta pole korrektne, nt sõi hot dog’i (mitte:
Keelenõuanne soovitab 2
[EKSS] "Eesti keele seletav sõnaraamat" 2009 Uued sõnad ja tähendused: Sõnastikust • Eessõna • Lühendid • Mängime • @arvamused.ja.ettepanekud
Eesti keel - MINUST
2) tsitaatsõnade käänamisel: hacker itega SIDEKRIIPS Sidekriipsu kasutatakse 1) kokkukirjutistes, mille üks sõna on tsitaatsõna, täht või lühend: nääri-show; i-mitmus 2) ne- ja line-liitelise liitomadussõnades, mille esimene osa on nimi ilma täiendita: Emajõe-äärsel …
EKI keelenõuanne
Universaalne kirjakeele sõnaraamat, annab infot nii sõnade õigekirja, käänamise-pööramise, tähenduse, kokku-lahkukirjutamise, lauses kasutamise kui ka sobivuse ja stiili kohta. ÕS-ist saab keelenõu otsija normiinfot – ÕS suunab, hindab ja soovitab paremat kirjakeelt. ÕS on abiks ka kohanime- ja lühendiküsimustes.
Kirjavahemärgid - SlideShare
Eesti kirjakeele normi alus, suunav ja soovitav sõnaraamat. Põhiosa sisaldab: üle 53 000 märksõna; grammatilist teavet: muuttüüp, muutevormid, erandlikud võrdevormid; tsitaatsõnade hääldust; kasutusteavet: rektsioon, stiili- ja erialamärgendid; vajadusel tähenduse seletusi või sünonüüme
Võõrsõnad - Tartu Kutsehariduskeskus tsitaatsõnade sõnaraamat
2) tsitaatsõnade käänamisel: hacker ’itega. SIDEKRIIPS. Sidekriipsu kasutatakse 1) kokkukirjutistes, mille üks sõna on tsitaatsõna, täht või lühend: nääri-show; i-mitmus 2) ne- ja line-liitelise liitomadussõnades, mille esimene osa on nimi ilma täiendita:
KUST SAADA KEELEABI tsitaatsõnade sõnaraamat
Eesti kirjakeele normi alus, suunav ja soovitav sõnaraamat. Põhiosa sisaldab: üle 53 000 märksõna; grammatilist teavet: muuttüüp, muutevormid, erandlikud võrdevormid; tsitaatsõnade hääldust; kasutusteavet: rektsioon, stiili- ja erialamärgendid; vajadusel tähenduse seletusi või sünonüüme
Võõrsõnad - Tartu Kutsehariduskeskus tsitaatsõnade sõnaraamat
Õiguskeel 2/2017 2 Tekstis eristamiseks kirjutatakse tsitaatsõnad kaldkirjas. Kui muu tekst (näiteks tekstinäide) on kaldkirjas, pannakse tsitaatsõnad püstkirja: tass cappuccino’t, võimalus on expressis verbis sätestatud.5 Käsitsi kirjutades märgitakse kaldkirja piiri lainelise joonega sõna(de) all. Tsitaatsõnaga on tegemist ja eristus vajalik juhul, kui sõna sisaldab mõnd

 

  

 

 

 

 

DJ Fred voor uw Feest & Partijen      


  
Kijk eens op website 

www.zangeresjosewolters.nl


 

Dit wordt dus voor u een gezellige & geslaagde dag met professioneel apparatuur.
 
U vraagt en wij zorgen voor een onvergetelijke dag of avond.
 
 
Tarieven & Informatie kunnen altijd vrijblijvend worden opgevraagd.